Jongeren

Bij voldoende interesse worden deze activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren.

Kookles

Koken behoort tot een van de dagelijkse activiteiten die velen van ons verrichten zonder erbij na te denken. FAVI is zich ervan bewust van hoe moeilijk koken kan zijn voor mensen met een visuele beperking.

Om deze reden biedt FAVI kookles aan cliënten en beoogt hiermee een aantal doelen te bereiken; het (opnieuw) aanleren van de kook vaardigheden aan de visueel beperkte persoon, het aanleren veilig om te gaan met kookgereedschap rekening houdend met de visuele beperking, het leren koken aan die client die nooit eerder heeft gekookt en natuurlijk het aanleren van nieuwe en makkelijke recepten. De kookles bestaat uit maximaal 10 bijeenkomsten en wordt aan een kleine groep van ongeveer 6 personen gegeven. Voor nadere informatie neem dan contact op met het FAVI centrum.

FAVIdo

Handenarbeidsocieteit (FAVIdo)

FAVIdo is de wekelijkse handenarbeid societeit op de donderdagochtend bij het FAVI centrum. Naast de verschillende gezamelijke activiteiten zoals de gebruikelijke handenarbeid en houtbewerking, domino, dansen en uitstapjes wordt er gedurende de wekelijkse FAVIdo ook aandacht besteedt aan het verbreden van de kennis van de deelnemers, door bv. hersengymnastiek en voorlichtingen. FAVIdo wordt gecoordineerd door de activiteiten begeleider tezamen met een groot aantal vrijwilligers. Het doel van FAVIdo is om de client uit hun isolement te halen, dat ze sociale contacten hebben en dat ze van het leven kunnen genieten.

 

Praatgroep

De praatgroep biedt cliënten de mogelijkheid om te praten over hun ervaring en gevoelens m.b.t. de visuele beperking, de mogelijkheid om hun ervaring en gevoelens m.b.t. de visuele beperking met elkaar te delen, de mogelijkheid om van elkaar te leren en ook hoe ze het beste om kunnen gaan met hun visuele beperking. Met deze praatgroepen beoogt FAVI de volgende doelen:

  • een bijdrage te leveren aan het verwerkingsproces van de persoon met een visuele beperking
  • dat de visueel beperkte persoon beter kan omgaan met zijn visuele beperking 
  • dat hij/zij gevoelens kan erkennen en herkennen bij zichzelf en andere cliënten
  • lotgenoten contact

Gymles

Gymles vindt elke dinsdag plaats. De gymles wordt gegeven door vrijwillige gymdocenten. Het doel van deze lessen is om cliënten te stimuleren om in beweging te blijven, dit is niet alleen om in goede gezondheid te blijven, maar draagt ook bij tot een goede orientatie en mobiliteit. De lessen worden verdeeld in verschillende lichamelijke oefeningen, soms in combinatie met ontspanningsoefeningen en/of het trainen in de fitnessruimte.

Wie is Online

We hebben 56 gasten en geen leden online

Copyright © 2013 - FAVI

Powered by ECA N.V.